Pages

Ashthlakshmee Strotram

Ashthlakshmee Strotram Aadi Lakshmee
Sumanasa vandita sundaree maadhavee chandra sahodaree hemamayay |
Munigana mandita moksha pradaayinee manjula bhaashinee vedanutay ||
 Pankaja vaasinee deva supoojita sadguna varshinee shaantiyutay |
 Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee aadi lakshmee sadaa paalaya aam ||1||

Dhaanya Lakshmee
Ayi kalikalmasha naashinee kaaminee vaidika roopinee vedamayay |
 Ksheera samudbhava mangala roopinee mantra nivaasinee mantranutay ||
 Mangala daayinee ambuja vaasinee devaganaashrita paadayutay |
Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee dhaanya lakshmee sadaa paalaya maam || 2 ||

Dhairya Lakshmee
Jayavara varNinee vaishNavee bhaargavee mantra svaroopini mantramayay |
Sura gana poojita sheeghra phalaprada gyaana vikaasinee shaastranutay ||
Bhava bhaya haariNi papa vimochanee saadhu janaashrita paadayutay |
 Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee dhairya lakshmee sadaa paalaya maam || 3 ||

Gaja Lakshmee
Jaya jaya durgati naashinee kaaminee sarva phalaprada shaastramayay |
Rathagaja turaga padaadi samaavruta parijanamandita lokanutay ||
 Harihara brahma supoojita sevita taapa nivaariNee paadayutay |
Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee gaja lakshmee roopena paalaya maam || 4 ||

Santaana Lakshmee
Ayi khaga vaahinee mohinee chakrinee raaga vivardhinee gyaanamayay |
Gunagana vaaridhee loka hitaishinee svarasapta bhooshita gaananutay ||
 Sakala suraasura deva muneeshvara maanava vandita paadayutay |
Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee santaana lakshmee sadaa paalaya maam || 5 ||

Vijaya Lakshmee
Jaya kamalaasanee sadgati daayinee gyaana vikaasini gaanamayay |
Anudinam archita kumkuma dhoosara bhooshita vaasita vaadyanutay ||
 Kanaka dharaastuti vaibhava vandita shankara deshika maanya paday |
Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee vijaya lakshmee sadaa paalaya maam || 6 ||

Vidyaa Lakshmee
Pranata sureshvaree bhaaratee bhaargavee shoka vinaashinee ratnamayay |
Manimaya bhooshita karma vibhooshana shaanti samaavruta haasya mukhay ||
Navanidhi daayinee kalimala haarinee kaamita phala prada hasta yutay |
Jaya jaya hay madhusoodana kaaminee vidyaa lakshmee sadaa paalaya maam || 7 ||

Dhana Lakshmee
Dhimi dhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi dundubhi naada supoornamayay |
 Ghuma ghuma ghumghuma ghumghuma ghumghuma shankha ninaada suvaadyanutay ||
veda puraaNetihaasa supoojitavaidika maarga pradarshayutay |
 jaya jaya hay madhusoodana kaaminee dhana lakshmee roopeNa paalaya maam|| 8 ||


For Download Ashthlakshmee Strotram Click below Links :-

Download Video 
Download MP3 
Download Lyrics Sanskrit - PDF  
Download Lyrics Sanskrit - Word
Download Lyrics English - PDF 
Download Lyrics English - Word 
Download Ashthlakshmee Strotram

1 comment: