Pages

HAPPY NAVRATRI 2015प्रथमम शैलपुत्री च द्वितियम ब्रह्मचारिणी। 

त्रितियम चंद्र्घण्टेति कूष्मांडेति चर्तुथक॥ 

पंचमं स्कन्दमातेति शष्ठमम कात्यायनीति च। 

सप्तमम कालरात्रीति महागौरीतिचाष्टमम॥ 

नवमं सिद्धिदात्रीच नवदुर्गा प्रकीर्तिता।
No comments:

Post a Comment